Menu Close

Nishidi

ಆಲದಗೆರೆ ಮಾಯಕ್ಕಳ ನಿಸಿಧಿ

ಆಲದಗೆರೆ ಮಾಯಕ್ಕಳ ನಿಸಿಧಿಊರು- ಆಲದಗೆರೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು – ಹಿರೇಕೆರೂರು.ಜಿಲ್ಲೆ – ಹಾವೇರಿ. ಶಾಸನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ – ಕರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ.ಕಾಲ – ಹದಿಮೂರನೆ ಶತಮಾನ.ಪ್ರಕಟಣೆ – ಉಪಸರ್ಗ್ಗ.ಪ್ರಕಾರ – ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಭಾಷೆ/ಲಿಪಿ – ಕನ್ನಡ.…

ಸಂಗಮನ ನಿಸಿಧಿಸ್ಮಾರಕ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಸಂಗೂರಿನ ಬಸ್ತಿಮಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನಿಸಿಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಇದೆ. ನಿಸಿಧಿ ಎಂದರೆ ಜೈನ ಮುನಿ, ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ – ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ…